ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διαθέτουμε εξοπλισμό υψηλής εκπαιδευτικής αξίας για τουλάχιστον τα παρακάτω, ενδεικτικά, Εργαστήρια: 

 • Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
 • Ηλεκτρικών Μηχανών 
 • Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Ισχύος 
 • Αυτοματισμού (Βιομηχανικού και Οικιακού) 
 • Ρομποτικής 
 • Μηχανολογίας
 • Φυσικών Επιστημών  (αισθητήρες και εξειδικευμένα kits) 
 • STEM
 • Οχημάτων 
 • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνου Δικτύου 
 • Θερμικών Εγκαταστάσεων 
 • Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ψύξης και Αερισμού 
 • Εργαλειομηχανών CNC 
 • Συστημάτων και Δικτύων Τηλεπικοινωνιών 
 • Οπτικών Ινών 
 • Οπτικοακουστικών Συστημάτων
 • Αγρονομίας, Γεωργικών Μηχανημάτων και Επεξεργασίας Τροφίμων 
 • Μηχανικής Δομών και Στατικής 
 • Δοκιμής Υλικών 
 • Αεροδυναμικής 
 • Μηχανικής Αεροσκαφών 
 • Θερμοδυναμικής και Μεταφοράς Θερμότητας 
 • Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ναυτικών (Πλοιάρχων και Μηχανικών) 
 • Tech Prep

…στοχεύοντας πάντα στην εξυπηρέτηση, κατά περίπτωση, του ευρύτερου δυνατού φάσματος εξειδικεύσεων σε συνδυασμό με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ