ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατά τα προηγούμενα έτη ολοκληρώσαμε επιτυχώς και εντός συμβατικού χρόνου συμβάσεις για σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση, παράδοση και εκπαίδευση χρηστών, αξίας πολλών εκατομμυρίων Ευρώ, στους παρακάτω πελάτες μας στην Ελλάδα: 

 • Υπουργείο Παιδείας 
 • Υπουργείο Εμπορίου 
 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
 • Ο.Α.Ε.Δ. 
 • Δήμος Αρταίων 
 • Δήμος Ηγουμενίτσας 
 • Δήμος Κοζάνης 
 • Δήμος Πρέβεζας 
 • Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας 
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
 • Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής 
 • Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 • Πανεπιστήμιο Πατρών 
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 • Πολυτεχνείο Κρήτης 
 • Εργαστηριακά Κέντρα και ΕΠΑΛ σε όλη την Ελλάδα
 • Ανώτερες Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
 • Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
 • Mediterranean College 
 • Εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων” 
 • Campion School

Κατά την περίοδο 2005-2007 υπό τις κεντροποιημένες προμήθειες του Υπουργείου Παιδείας παραδόσαμε, εγκαταστήσαμε και εκπαιδεύσαμε τους διδάσκοντες Καθηγητές στη χρήση του εξοπλισμού σε περισσότερες από 125 Δευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Σχολές σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα, από το 2018 μας κατακυρώθηκαν συμβάσεις από το Υπουργείο Παιδείας (με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020) για την παράδοση, εγκατάσταση και εκπαίδευση των διδασκόντων Καθηγητών σε περισσότερες από 60 Δευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Σχολές σε διάφορες Ελληνικές Περιφέρειες. 

Για λόγους εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήσεως.